achtergrond ipad scherm beurs

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Laatste update 16 december 2020

Coral Center Europe (hierna “CCEU”) verbindt zich ertoe jouw privacy te respecteren en te beschermen. Wij willen het vertrouwen dat je ons geeft wanneer je gebruik maakt van onze diensten, niet beschamen. Daarom vinden wij het belangrijk om jou duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt.

Wie zijn wij?

https://reef-corner.com
Deze privacy verklaring is van toepassing op deze website.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Coral Center Europe (CCEU)
Verbindingsstraat 4a
3670 Oudsbergen
België
Email: online@reef-corner.com
BTW BE0752.724.156
Deze onderneming beheert de website vanuit de kantoren in Oudsbergen, België.
De manager van de site van CCEU is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben tot de bescherming van jouw privacy. Je kan al je vragen over jouw persoonlijke gegevens tot hem
richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: online@reef-corner.com

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Gegevens die je meedeelt indien je contact opneemt via het contactformulier op deze website;
• IP adres;
• Internetbrowser en apparaat type

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Algemeen doel

CCEU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om op jouw vragen te kunnen antwoorden indien je het contactformulier hebt ingevuld;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Je te kunnen bellen of e-mailen over de bestelling en je informatie te kunnen sturen die van belang is m.b.t. jouw bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

CCEU verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Indien nodig om de gestelde doelen te bereiken, kunnen jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER), die direct of indirect gelinkt zijn aan CCEU of met een andere partner van CCEU. Jouw gegevens zullen in principe niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER.
Onze website maakt gebruik van een dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.
We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers.
Onze website wordt gehost door WooCommerce (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.). Via dit e-commerce platform worden onze producten online aangeboden. Je kan hun privacy beleid vinden op https://automattic.com/privacy/.
Er worden nooit kredietkaartgegevens of andere bankgegevens door CCEU bewaard. Wij kunnen enkel zien met welk betaalmiddel je hebt betaald en of de betaling al dan niet is gelukt. Betaalgegevens worden niet door CCEU
opgeslagen. De financiële transacties worden direct afgehandeld en beveiligd door onze betrouwbare betaalpartner Mollie. Je kan hun privacy beleid vinden op https://www.mollie.com/be/privacy.
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailerlite. Mailerlite zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet langer. Je kan hun privacy beleid vinden op https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Hoelang houden we deze gegevens?

Wanneer we jouw data, met jouw toestemming, verzamelen houden we deze zolang als nodig om je van de gewenste diensten/informatie te kunnen voorzien. Indien je meer inzicht wenst in welke gegevens wij over jou bezitten kan je steeds terecht op (online@reef-corner.com)

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens?

CCEU verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens en niet persoonsgegevens te waarborgen. 
• Door ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden;
• Door het vragen van een bewijs van identiteit, als onderdeel van onze veiligheidsprocedure, alvorens je inzicht kan krijgen in jouw persoonlijke informatie;
• Door het uitvoeren van periodieke back-ups en het opslaan van deze gegevens op beveiligde servers.

Inzage, aanpassingen of verwijdering van jouw gegevens.

Als gebruiker van onze website en waarvan CCEU over de persoonlijke gegevens beschikt kan je zich richten tot CCEU (Verbindingsstraat 4a, 3670 Oudsbergen) voor een schriftelijke mededeling van jouw persoonsgegevens,
alsmede voor de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens of voor verwijdering van jouw gegevens.
Indien je meer inzicht wenst in welke gegevens wij over jou bezitten kan je steeds terecht op (online@reefcorner.com)
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CCEU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen, mits bewijs van identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag, naar Verbindingsstraat 4a, 3670 Oudsbergen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen na ontvangst van jouw verzoek een reactie van CCEU.
CCEU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina.

Wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone opslaat wanneer je onze website gebruikt. 
Ze geven ons onder andere informatie over je browsertype, geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren.

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij je een betere gebruikservaring bieden.
Dankzij cookies kunnen we:
• Onze website verbeteren op vlak van snelheid en veiligheid;
• Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;
• Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

First party cookies

CCEU maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om de gebruikservaring op onze website te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het
technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Third party cookies

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via onze website cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis
van die gegevens een gebruikersprofiel aan.
Partijen die mogelijks cookies zetten
• Google Analytics, Google Adwords en Google
• Facebook (pixel)

Kan je de cookies uitschakelen?

Je kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al kan onze website in dat geval niet meer optimaal werken. Volg hier de instructies om de instellingen voor cookies aan te passen voor
verschillende browsers:
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Safari

Algemene informatie

We maken er een erezaak van om ons beleid voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens volledig in regel te stellen met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie.
CCEU behoudt zich het recht deze privacy verklaring ten allen tijde aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is dus raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig na te lezen.
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg zijn exclusief bevoegd.

Scroll to Top